Johannes  Holm
Erik  H Holm
Anders Holm
Maria Holm
Helena Holm
Johan Holm
Gustaf Holm
Anna  M Holm
Helena Holm
Johan Holm
Hedvig Holm
Kristina Holm
Anders Bergman
Maria Bergman
Henrik Bergman
Johan Nyman
Samuel Nyman
Henric Nyman
Maria Nyman
Maria Holm
Casper Holm
Maria  H Holm
Poika/son Holm
Johanna Franck
Henrik  J Franck
Sara Franck
Gabriel Franck
Eva Franck
Johannes Falck
Gustaf Falck
Anna  M Falck
Anders Falck
Anders Falck
Helena Falck
Johannes Falck
Anders Falck
Jacob Falck
Maria Falck
Andreas Holm
Maria  M Holm
Anna  M Holm
Johan Holm
Anders Holm
Carl  F Holm
Hedvig Mundt
Diedrich Mundt
Maria  M Mundt
Karl  G Lagus
Johan Lagus
Maria  K Lagus
Hedvig Lagus
Katarina Lagus
Lovisa Lagus
Carl  G Lagus
Anna  M Lagus
Andreas Lagus
Hedvig  E Lagus
Juliana Lagus
Ulrica  S Lagus
Maria Bergman
Johannes Bergman
Henricus Bergman
Helena Bergman
Elisabetha Bergman
Johannes Bergman
Elisabeth Planet
Johannes Planet
Maria Nyman
Christina Nyman
Arvid Nyman
Christina Nyman
Hedwig Nyman
Helena Nyman
Jacob Nyman
Flicka/tyttö Nyman
Johannes Nyman
Abraham Nyman
Maria  E Nyman
Maria  L Öhlund
Hedvig  C Öhlund
Henric  A Lang
Maria  M Lang
Emanuel Lang
Gabriel Lang
Hedwig Lang
Johannes Lang
Gustav Lang
Lovisa Lang
Maria  J Lang
Maria  L Lang
Margareta Holm
Christina Mundt
Andreas Mundt
Gustav Mundt
Helena  C Hollberg
Ulrica  M Hollberg
Johannes  G Hollberg
Eva  C Hollberg
Lovisa  E Hollberg
Emmanuel Franck
Charlotta Franck
Frans  K Franck
Otto  W Franck
Benjamin Franck
Johan Franck
Henrik Franck
Karl Franck
Albertina  S Franck
Gustava Franck
Henric  J Gullstedt
Hedvig  M Schmack
Eva  F Schmack
Johanna Schmack
Lovisa  U Schmack
Eva  F Schmack
Gottlieb Schmack
Sara  C Schmack
Albertina Schmack
Joakim  F Schmack
Gabriel Lundgren
Johan  F Lundgren
Gustav Lundgren
Ulrica  C Lundgren
Eva  M Lundgren
Carl  M Lundgren
Johanna  F Lundgren
Herman Falck
Gustav Falck
Johannes Falck
Anders  J Falck
Jacob Falck
Catharina Falck
Henric  J Hassel
Carl Hassel
Maja  S Holm
? Holm
Johanna  C Holm
Johan Holm
Maria  C F Holm
Carl  J Holm
Fredrik  A Holm
Ulrik  G Holm
August  W Holm
Hedvig  G Holm
Hedvig  E Forsten
Anna  M Forsten
Stina  B Forsten
Carl  J Forsten
Henrich Forsten
Helena  S Forsten
Gabriel Forsten
Adolph  M Forsten
Maria Mundt
Kristina Lagus
Gabriel Lagus
Maria  L Lagus
Brita  M Lagus
Karl  G Lagus
Anna  H Lagus
Johan Lagus
Isak  I Lagus
Ulrica  J Lagus
Margareta  E Lagus
Elias Lagus
Maja  S Holm
? Holm
Ulrica Lagus
Kristina  L Lagus
Fredrika  L Lagus
Gustava  L Lagus
Carl  L Lagus
Johanna  C Lagus
Johan  F Lagus
August  W Lagus
Henrica  L Lagus
Carolina  L Lagus
Cleopatra  E Lagus
Maria  C F Holm
Carl  J Holm
Fredrik  A Holm
Ulrik  G Holm
August  W Holm
Hedvig  G Holm
Sofia  J Jabel
Carl  F Grönberg
Henric  T Grönberg
Gustaf  W Grönberg
Fredrica  S Grönberg
Gustava  W Grönberg
Anna  E Bergholm
Friedric Bergholm
Maria  M Bergholm
Johan  D Bergholm
Helena Bergholm
Ulrica  S Bergholm
Johanna  S Bergholm
Anna Nyman
Carl Nyman
Maria  L Brunberg
Anna  H Brunberg
Carl  M Brunberg
Hedvig Brunberg
Johan  C Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Juliana  S Brunberg
Petter Schröder
Kaisa  L Schröder
Johan  D Schröder
Christina Schröder
Ulrica  E Lindström
Johanna  C Lindström
Sophia  A Lindström
Carl  F Lindström
Maria  C Lindström
Ebba  C Lindström
Fredrika  W Lindström
Emerentia  G Nygren
Greta  L Franck
Adolph  F Franck
Anna  C Franck
Emanuel Franck
Henric  E Franck
Johannes Franck
Charlotta Franck
Johan  H Hellström
Johan  A Hellström
Carl  M Hellström
Magnus  Hellström
Thomas Hellström
Maria  C Hellström
Sophia  C Hellström
Kaisa  L Hellström
Anders  O Franck
Albertina  W Franck
Frantz  C Franck
Henric Franck
Johan  E Franck
Gustaf  A Franck
Petter  W Franck
Catharina  C Franck
Johan  A Franck
Ulrika  G Franck
Johanna  C Franck
Wilhelmina  G Franck
Sten  J Franck
Mathilda  E Franck
Carl  W Franck
Gustaf  M Franck
Ernst  A Franck
Robert  H Franck
Johannes Franck
Fredrik  W Falck
Aurora  S Falck
Henric  M Hernstedt
Anders  O Hernstedt
Almina Hernstedt
Maria Hernstedt
Carl  J Hernstedt
Lovisa  A Wijkberg
Adolph  A Wijkberg
Son/poika Wijkberg
Carl  E Wijkberg
Bror  A Wijkberg
Johan  H Wijkberg
Fredric  V Wijkberg
Henrica  A Hidén
Henric Hidén
Johannes Hidén
Jacob  J Hidén
Anna  C Hidén
Eva  K Lundgren
Maria Lundgren
Helena  K Lundgren
Anna  L Lundgren
Johan Lundgren
Anders Lundgren
Henrik Savolain
Kaatariina Savolain
Ulrica  C Lundgren
Jacob  W Lundgren
Herman Falck
Katarina  U Falck
Johannes Falck
Erik  G Falcken
Joel Falcken
Kristina  J Falcken
Anton Falcken
Ulrika  G Falcken
Gustaf Falcken
Johan  E Holm
Bengt  A Holm
Emelie  M J Holm
Carl  M Holm
Ernst  A Holm
Carl  F E Holm
Jenny  H E Holm
Elisabet  L C Holm
Selma  H G Holm
Jenny  I T Holm
Karl  A Holm
Elis  A W Holm
Frans  E Holm
Anna  M Forstén
Anna  C Forstén
Hedvig  S Forstén
Carolina  V Forstén
Carl  J Forstén
Clara  J Grönholm
Gustaf Grönholm
Helena  S Grönholm
Carl  O Grönholm
Amalia  E Grönholm
Henrik  E Grönholm
Maria  S Grönholm
Maria  K Lagus
Georg Lagus
Hedvig  S Lagus
Gabriel Lagus
Jonas Lagus
Fredrica  R Lagus
Carl  G Lagus
Johanna  C Lagus
Carl  F Lagus
Eugenia  R Lagus
Gabriel  E Lagus
Georg  T Lagus
Herman  E Lagus
Ludvig  L Lagus
Aurora  G Lagus
Karl  J Schaeffer
Johanna  S Schaeffer
Hedvig  M Schaeffer
Ulrik Schaeffer
Sophia  M Schaeffer
Johan  G Lagus
Johan  G Lagus
Maria  C Lagus
Hedvig  E Lagus
Margareta  S L Lagus
Johan  H Lagus
Johanna  A Lagus
Johan  G Björklund
Gustava  C Björklund
Carl  M Björklund
Alexander  M Björklund
Lydia  C Lindström
Paulina  A L Lindström
Olivia  C Lindström
Adolphina  M N Lindström
Emanuel  H Lagus
Aurora  A Lagus
Voldemar  G Lagus
Gabriel  E Lagus
Lydia  A Lagus
Olga  L Lagus
Gabriela  E Lagus
Otto  I Lagus
Karl  G A Lagus
Maria  H Lagus
Gustaf  G Lundell
Elisabeth  S Kniper
Agatha  W Kniper
Fredrik  K G Kniper
Alexis Kniper
Amanda Kniper
Ida Kniper
Ivar Kniper
Carl  A W Åberg
Jonas  M Streng
Theodor  J Streng
Augusta  E Streng
August  J Streng
Bror  J Othman
Jacob  M Othman
Jacobina  E E Othman
Jacob  J Othman
Jacob  A Othman
Helena  A T Othman
Lovisa Forsman
Johan  F Forsman
Helena  S Forsman
Carl  M Forsman
Gustaf  A Forsman
Otto Forsman
Henrik  W Forsman
Maria  G Törnroos
Adolf  F Törnros
Poika Brunberg
Carl  G Brunberg
Wendela Brunberg
Anna  H Brunberg
Erik  J Brunberg
Carl  G Brunberg
Lovisa Brunberg
Anna  S Brunberg
Johan Brunberg
Carolina Brunberg
Augustina Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Alexander Brunberg
Lovisa Maechar
Gustaf Schröder
Helena  S Schröder
Carl  A Blomqvist
Israel  A Blomqvist
Erik  J Lindros
Gustaf  E Eikhorn
Eric  S Eikhorn
Sophia  W Eikhorn
Melker  F Eikhorn
Melker Eikhorn
Melker  F Eikhorn
Fredrik  C Eikhorn
Johanna  M Eikhorn
Lovisa  G Anthoni
Berdt  J Anthoni
Robert  F Anthoni
Mathilda  E Anthoni
Otto  W Anthoni
Fritiof  V Anthoni
Knut  G M Anthoni
Petter  A E Monthan
Anna  C C Monthan
Sofia  W Monthan
Johan  R Monthan
Carl  E E Ritz
Augusta  C Hellström
Magnus  J Hellström
Julia  M Hellström
Johan  A Hellström
Ida  M Hellström
Hilma  C C Hellström
Leontina  W Hellström
Carl  G Hellström
Fredric  W Hellström
Lovisa  W Franck
Sofia  C Franck
Henrica  O Lindström
Agatha  R Lindström
Emerentia  W Lindström
Amanda  F Lindström
Emerentia  A Lindström
Edla  G Lindström
Hilda  A Franck
Johan  L Franck
Carl  M Franck
Ernst  W Franck
Wilhelm  A Franck
Ulrika  E Franck
Sofia  W Franck
Sten  A Franck
Johan  A Franck
Olga  E Franck
Johan  G Franck
Ida  M Franck
Carl  J Timgren
Fredrik  W Timgren
Gustaf  V Timgren
Lina  M W Timgren
Ulrika  E Timgren
Karl  Z Franck
Saida  M Franck
Gustaf  J Franck
Karl  A Franck
Maria  V Franck
Vera  A Franck
Vera  R Franck
Tor  A K Franck
Rolf  U Franck
Johan  E G Franck
Gustaf  A Franck
Ernst  R Franck
Karl  A A Franck
Elsa  M Franck
Elias  G Franck
Agnes  C U Franck
Johan  V Franck
Mathilda Franck
Frans  M Franck
Maria  J Franck
Ida Franck
Sofia Franck
Victor Franck
Johan Franck
Gustaf  U Franck
Johanna  L Franck
Henrik  O Franck
Arvid  T Holmström
Johanna  H Hernstedt
Sophia  F Hernstedt
Carl  H Hernstedt
Gustaf  M Hernstedt
Johan  S Hernstedt
Johan  F Hernstedt
Maria  F Hernstedt
Johanna  V Polenius
Sofia  F Polenius
Johanna  V Polenius
Clara  H Polenius
Carolina Stålhammar
Carl  G Stålhammar
Johan  V Stålhammar
Adolph  F Procopé
Aurora  A Wijkberg
Gustaf  A Wijkberg
Amanda  C Wijkberg
Zelma  A Wijkberg
Fredric  W Wijkberg
Fredrica  A Wijkberg
Maria  W Wijkberg
Knut  O Wijkberg
Amanda  G Wikberg
Karl  J Wijkberg
Viktor  F Wijkberg
Karl  J E Wijkberg
Alexander  E Wijkberg
Frans  E Wijkberg
Evert  V Wijkberg
Hulda  E Wijkberg
Edla  A Wijkberg
Otto  E Wijkberg
Fanny  A Wijkberg
Wilhelm  A Juselius
Henrica  W Juselius
Emilia  J Juselius
Emil  W Juselius
Achates  C Juselius
Rosa  C Juselius
Ernst  V Juselius
Henrietta  C Hidén
Julius  V Hidén
Henrik  A Hidén
Hilda  A Hidén
Frithiof  A Hidén
Johanna  M Hidén
Alice  T Hidén
Anders Rissainen
Hedvig Rissainen
Erik Lundgren
Anders  J Ollikainen
Wilhelm Ollikainen
Johan Lundgren
Wilhelmina Lundgren
Eva  S Lundgren
Anders Lundgren-Lahti
Lars  P Lundgren
Anna  M Lundgren
Maija  S Lundgren
Lowisa Lundgren
Paavo  H Savolain
David Eskelinen
Johan Eskelinen
David  J Lundgren
Agatha  S Lundgren
Erik  V Lundgren
Adam Lundgren
Petter  J Lundgren
Anna  K Lundgren
Anna Lundgren
Vendla  S Falcken
Frans  J Falcken
Vendla  J Falcken
Ernst  G Falcken
Oskar  J Falcken
Fanny  S Falcken
Naema  C Falcken
Anna  M Falcken
Martha  M Falcken
Olga  E C Falcken
Anton Falcken
Emil  A Holm
Karl  J Holm
Johanna  E Holm
Karl  J Hougberg
Adolf  E Hougberg
Emelie  L Hougberg
Sven  L Hougberg
Viktor  W Hougberg
Fredrika  A Holm
Johan Holm
Hilda  K Holm
Alexander Holm
Enoch Holm
Emilia  A Holm
Maria  R Krook
Ida  H A Krook
Augusta  O von Essen
Gustav  G V von Essen
Mauritz  H I von Essen
Edmund  A O von Essen
Hilda  K M Jung
Carl  G Jung
Gustaf  F Lönnroth
Mathilda  U Lönnroth
Karl  G Lagus
August  F Lagus
Emanuel Lagus
Emelie  S Lagus
Aurora  K Lagus
Knut  G Lagus
Hulda  O Lagus
Hilda  G E Sjödahl
Erika  S C Sjödahl
Gustaf  G E Sjödahl
Karl  U Schaeffer
Hedvig  C Schaeffer
Hilma  E M Lagus
Charlotta  S G Lagus
Johanna  A C Lagus
Julia  A K S Hoeckert
Adolf  E Hoeckert
Karl  E Hoeckert
Nikolaus  F Pursiainen
Johan  W Pursiainen
Greta  S Pursiainen
Paavo Pursiainen
Antti Pursiainen
Fredrika  K Nygren
Alfred  A Nygren
Selma  A Nygren
Konrad  G Nygren
August  T Nygren
Karl  G Nygren
Johan  W Nygren
Arthur  F F Nygren
Leonida  A Nygren
Ida  E Nygren
Edith  E Nygren
Ferdinand  R Studd
Oskar  W Studd
Tilda  R Studd
Julius  S A Studd
Viktor  N Studd
Robert  L Studd
Juho Miettinen
Henrik Miettinen
Lydia  K J Lagus
Edvin  G A Lagus
Selim E J Lagus-Hirvensa..
Fritjof  H B Lagus
Jacques  J H Lagus
Felix  V E Lagus
Raynold  E K Lagus
Fredrika  C Björklund
Selma  G Björklund
Ida  G Björklund
Carl  F Björklund
Gustaf  S Björklund
Frans  K M Maexmontan
Lydia  P Maexmontan
Karl  L F Maexmontan
Mauritz  B Maexmontan
Anna  S M Danielson
Ebba  G Lagus
Elsa  N Lagus
Estrid  I Lagus
Edgar  G Lagus
Erna  A Lagus
Elly  R Lagus
Karl  A E Lagus
Ahle  L Lagus
Siiri  K A A Lagus
Allan  D Lagus
Filip  A E Lagus
Gideon  O I Lagus
Agnes Igoni
Otto  O Igoni
Mainio  H K K Igoni
Arthur  O G Kniper
Bertha Kniper
Maria  S Wilenius
Anna  A Wilenius
Agnes  Z Wilenius
Ina  A Wilenius
Johan  G F Brandt
Aurora  S E Brandt
Alexandra  A Brandt
Gustafva  H E Brandt
Helena  A T Othman
Helena  J T Othman
Tyttölapsi Othman
Hulda  C M Othman
Alina  J Othman
Johan  A Othman
Iwar  W Othman
Johan  F Hällsten
Maria  L Hällsten
Carl  G Hällsten
Alexander Hällsten
Alexander Hällsten
Herman Hällsten
Edvard Hällsten
Carl  M Jaakkola
Otto  V Karlsson
Mauritz Gustafsson
Gustaf  A Björkell
August  F Karlsson
Engla  C Brunberg
Sofia  W Brunberg
Carl Brunberg
Mathilda  W Brunberg
Carl  A Brunberg
Fredrik  A Brunberg
Fredrika  S Brunberg
Otto  F Brunberg
Fredrika  S Brunberg
Son/poika Brunberg
Amanda  L Brunberg
Johan  E Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Gustaf  A Blomqvist
Gustaf  A Blomqvist
Maria  L Blomqvist
Lena Blomqvist
Jonas Blomqvist
Maria Blomqvist
Maria  L Lindström
Anders  G Lindström
Anna  S Lindström
Carl  A Lindström
Maria  L Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Johan  F Brunberg
Maria  S Brunberg
Carl  M Brunberg
Anna  L Brunberg
Johanna  M Brunberg
Son/poika Brunberg
Maria  L Hällstén
Zulima Hällsten
Gustaf  A Hällsten
Alma  C Lindros
Erik  J Lindros
Ivar  L Lindros
Fanny  S Lindros
Henrik  B Anthoni
Emil  O Anthoni
Walter  A Anthoni
Walter  A Anthoni
Johan  V Anthoni
Väinö  O Anthoni
Walter  E Anthoni
Elna  Z M Anthoni
Elna  L E Anthoni
Ida  A Anthoni
Anton  V Backman
Adolf  V Backman
Selena  C Backman
Alex  M Backman
Kristina  S Karlsson
Karl  O Karlsson
Alexandra  R Savander
Olga  J Savander
Emerentia  A Savander
Agnes  A Riedell
Juho  G E Franck
Kurt  H Franck
Elli  M Timgren
Karl  A Timgren
Johan  T Timgren
Siiri  I Timgren
Frithiof Timgren
Margit  S Timgren
Ragnar  A Timgren
Anna  M Timgren
Carl  G H O Timgren
Carli  A Timgren
Willy Franck
Harry Franck
Bror Franck
Greta Franck
Gösta Franck
Anna  E Franck
Emmy Franck
Mia Franck
Martin Franck
Leo Franck
Leila Franck
Uno  T R Lönnholtz
Astrid  A Lönnholtz
Marta  A Lönnholtz
Tora  A Lönnholtz
Mathilda  W Lahti
Gustaf  E Lahti
Gustaf  V Lahti
Johan  A Lahti
Ida  S Lahti
Maria  E Lahti
Jenny  E Lahti
Agnes  M Franck
Iida  E Franck
Etti  P Franck
Aliina  J Franck
Aina  A Franck
Fredrik Lindgren
Victorina Lindgren
Otto Lindgren
Aurora Lindgren
Gustaf Lindgren
Magnus Lindgren
Werner Lindgren
Ingeborg Lindgren
Adolfina  W Cederblad
Gustaf  A Cederblad
Carl  J Cederblad
Sophia  A Cederblad
Oscar  A Cederblad
Sofia  A Cederblad
Aurora  M Stålhammar
Albert  V Ståhlhammar
Johan V Stålhammar-Terä..
Elis R Ståhlhammar-Siim..
Victor  E Mandellöf
Fredrik I Mandellöf-Morlan..
Hulda  A Mandellöf
Sigrid  A J Mandellöf
Gabriel  A Mandellöf
Signe  H Wijkberg
Ragni  B Wijkberg
Anni  A Wijkberg
Gudrun  M W Wijkberg
Justus  I Friman
Elly  L Friman
Rufus  I Friman
Wolmar  J Friman
Sigurd  R Friman
Sigrid  S Friman
Astrid  E Friman
Gurli  E Friman
Hjördis  I Friman
Bror  A Friman
Ruth  H Friman
Axel  V Juselius
Emil  W Juselius
Karl  J Hidén
Henrik  E Hidén
Nanny  C Hidén
Karl  J Hidén
Henrik  E Hidén
Nanny  C Hidén
Sulo  A Hidén
Aino  A Grönroos-Rainio
Iida  M Rissainen
Antti  P Rissainen
Aron  H Rissainen
Iida Rissainen
Nestor Rissainen
Tiina  S Miettinen
Hedvig  K Miettinen
Albin Miettinen
Petter Miettinen
David Miettinen
Paavo Miettinen
Anna  J Miettinen
Wilhelm Lundgren
Erik Lundgren
August Lundgren-Rauhan..
Felix Lundgren
Selma Ollikainen
Wilhelm Ollikainen
Henrik Ollikainen
Anna Ollikainen
Eeva  H Ollikainen
Johanna Ollikainen
Tahvo Ollikainen
Petter  W Lundgren
Antti Lundgren
Johannes Lundgren
Anna  B Lundgren
Wilhelmina Lundgren
Fredrika Lundgren
Simo Lundgren
Josefiina Lundgren
Johanna Lundgren
Iida Lundgren
Maria  S Ruotsalainen
Fredrika Ruotsalainen
Maria  K Ruotsalainen
Karl  H Ruotsalainen
Anna  B Ruotsalainen
Paavo Ruotsalainen
Ida  M Lundgren
Fredrika Lundgren
Eva  K Lundgren
Anna Lundgren
Ida Lundgren
Lassi Lundgren
Aaro  H Lundgren
Loviisa Lundgren
Lassi Lundgren
Hilma Lundgren
Antti Lundgren
Johanna Savolainen
Aino  E Lundgren
Elina Lundgren
Alli  H Lundgren
Bertha  M Carén
Elsa Carén
Gustaf  W Carén
Arthur  J Carén
Erik  J Holm
Lars  J Holm
Bertel  J Holm
Per  J Holm
Helfrid  O E Holm
Sigurd  J Holm
Märta  J Holm
Gunnar  J Holm
Ingrid  M E Holm
Magnhild  F E Holm
Greta Ahnger
Marta Ahnger
Elsa Ahnger
Kersti Ahnger
Kurt Ahnger
Elin  J Hougberg
Karl  U Hougberg
Gerda Åberg
Karin Åberg
Karl  E L Hougberg
Sven  A Hougberg
Gunnar  F Hougberg
Elvi  E E Hougberg
Siri  L Hougberg
Ines  M Hougberg
Vidar  A Hougberg
Elsa  H Hougberg
Verner  F Hougberg
Gösta  A Hougberg
Mary  A Hougberg
Hilma  M Holm
Johanna  C Holm
Signe  S Holm
Hilda  A Holm
Eva  L Holm
Elin  A Holm
Klara  E Holm
Fanny  A Holm
Anna  A Holm
Aina  C Holm
Sigrid  K Holm
Ingrid  F Holm
Ernst  A Holm
Johan  E Holm
Erika  J Holm
Agnes  M Holm
Kaarlo  M Holm
Katri  A Holm
Elin  E Holm
Enoch  E Holm
Erust  A Holm
Hilda  S Holm
Gunnar  R Holm
Edith  K Holm
Einar  J Holm
Gertrud Idestam
Elna  M Idestam
Karin  S Idestam
Walborg Idestam
Ingrid  E Idestam
Märtha  J Idestam
Lilian  A L von Essen
Georg  V R von Essen
Mimmi  L E von Essen
Ebba  S Blomberg
Dagny  M Blomberg
Hanna Lagus
Aina Lagus
Hulda Lagus
Naema Lagus
Berta Lagus
Bruno Lagus
Uno Lagus
Nanna  M Lagus
Carl  G Cavonius
Alvar  A Cavonius
Elin  F S Cavonius
Adam  E Cavonius
Alexander  H Takolander
Johan  M Takolander
Jenny  D Takolander
Hulda  O Takolander
Alexander  B Takolander
Johan  A M Takolander
Gunnar  A Takolander
Elis  E Lilius
Mateus  A Jansson
Linda  A Jansson
Paavo  W Pursiainen
Maria  S Pursiainen
Juho Pursiainen
Anna  S Pursiainen
Otto  H Pursiainen
Hilda Pursiainen
Jenny Pursiainen
Niilo Pursiainen
Anna  L Pursiainen
Maria Pursiainen
Johan  F Pursiainen
Ida  S Pursiainen
Viktor Pursiainen
Teodor  A Nygren
Ida  E Nygren
Karl  E Nygren
Johan  W Nygren
Elisabet Nygren
Elsa Nygren
Helga  H Nygren
Eugen Nygren
August  A A Holmström
Edna  A Holmström
Edit  H Holmström
Henrik  H Holmström
Sigurd R Holmström-Kari..
Rolf  E Holmström
Oskar  F Studd
Sofia  W Studd
Emil  F Studd
Axel  R Studd
Anna  A Studd
Edla  A Studd
Augusta  M A Studd
Oskar  F W Studd
Betty  S N Studd
Kristina  L Lackman
August  H L Studd
Ida  J Studd
Aina  M Studd
Mimmi  S Studd
Elin Studd
Agnes Studd
Edit  H Studd
Tilda  S Miettinen
Heikki Miettinen
Juho Miettinen
Ada  M Miettinen
Ida  M Miettinen
Anna  L Miettinen
Taavi Miettinen
Selma Miettinen
Ristiina  A Miettinen
Elna Miettinen
Ilma Mäkeläinen
Imne Mäkeläinen
Selma  J B Mäkeläinen
Johan  E B Lagus
Armas  V Y Lagus
Kaarlo  J Lagus-Hirvensalo
Anni  E Lagus-Hirvensalo
Yrjö  H Lagus-Hirvensalo
Lauri  A Lagus
Aino  A Lagus
Evert  J Lagus
Uno  R Lagus
Alfons  O Lagus
Elin  M Lagus
Berta  A Lagus
Johan  E Lagus
Paavo  E Lagus
Harald  A Maexmontan
Irene  N L P Maexmontan
Inga  A N Carlstedt
Ingrid  M S Carlstedt
Kaarle  F O Carlstedt
Mikael  W S Carlstedt
Niilo  K Pispala
Yrjö  L Pispala
Aarne  I Pispala
Elis  R Pispala
Runar  R Westerlund
Helge  A T Westerlund
Tor  H Westerlund
Jarl  T Westerlund
Gudrun  G Westerlund
Helvi  M Rikala
Marja  K Rikala
Meri  T Rikala
Martti  J Rikala
Else-Mai Rikala
Harri  J Rikala
Eero  J Rikala
Berith  G Lagus
Leif  A G Lagus
Irma  A Lagus
Liisa  H Pastinen
Åke  J Pastinen
Per  E Hedström
Trond  E Hedström
Dorrit Mannelin
Glory  E I Mannelin
Aina  M Rokassowski
Ingeborg Igoni
Anna  M Strömberg
Ella  A M von Willebrand
Curt  A von Willebrand
Helmina  J A Brandt
Ida  F A Brandt
Thyra  E Brandt
Erik  G R Brandt
Ebba  H Brandt
Karl  G W Brandt
Anna  A Brandt
Max  A O Brandt
Karin  M Brandt
Johan  H Brandt
Albert  G A Edelfelt
Ellen  A J Edelfeldt
Alexandra  E A Edelfelt
Bertha  C Edelfelt
Hildur af Björkstén
Helga  M af Björksten
Sigurd af Björkstén
Valborg  G af Björkstén
Rakel  M af Björksten
Hulda  M af Björkstén
Harald  K Åkerman
Birger  A Åkerman
Helmi Åkerman
Jakob  W Åkerman
Hans  I Othman
Eilif Othman
Frans  R Hellsten
Johan  R Hällsten
Axel  H Hellsten
Konstantin Lovin
Hanna  M L Lovin
Karl  E Hällsten
Alexander Hällsten
Carl  M Hällfors
Gustaf  A Jaakkola
Amanda  L Jaakkola
August  F Hällfors
Anna  E Jaakkola
Arthur  W Jaakkola
Elin  A Jaakkola
Hugo  W Björkell
Gustaf  M Björkell
Sigrid  A Björkell
Arvid Björkell
Arvid  V Björkell
Helmi Björkell
Albin Björkell
Lennart Karlsson
Karl  A Karlsson
Helmi  F S Karlsson
August  M Karlsson
Hugo  A Karlsson
Sigrid  O Karlsson
Anni  E Karlsson
Elin  A Karlsson
Fanny  M Brunberg
Fredrik  B Brunberg
Sven  J Brunberg
Anders  A Brunberg
Hulda  M Brunberg
Wilhelm  L Brunberg
Tytär Brunberg
Anna  E Brunberg
Karl  A Brunberg
Frans  E Brunberg
Axel  F Brunberg
Artur  W Brunberg
Ingrid  M Brunberg
Karl  L Brunberg
Fanny  M Brunberg
Elna  E Brunberg
Sven  H Brunberg
Sigrid  J A Brunberg
Julius  F Brunberg
Elis  G Brunberg
Ellen  E Brunberg
Ernst  J Brunberg
Anni  E Brunberg
Hugo  A Brunberg
Rakel  F Brunberg
Bertha  O Brunberg
Airi  S Furuvall
Maj  E Furuvall
Allan Stjernberg
Edit  A Stjernberg
Elis  A Stjernberg
Berta Stjernberg
Ivar Stjernberg
Runar Stjernberg
Fanny  A Brunberg
Elvi  E Brunberg
Gunnar-Adolf Brunberg
Margit  I Brunberg
Per-Erik Brunberg
Gunnel  E Brunberg
Gustaf  A Blomqvist
Karl  V Blomqvist
Otto  A Blomqvist
Oskar  W Blomqvist
Mathilda  W Blomqvist
Fanny  A Blomqvist
Jenny  M Blomqvist
Elin  S Blomqvist
Amanda  E Blomqvist
Anna  J Blomqvist
Alma  T Blomqvist
Arthur  F Blomqvist
Johannes  F Johansson
Maria  V Johansson
Elin  M Johansson
Ottilia  M Johansson
Ingrid  M Johansson
Ida  V Lönnqvist
Hilda  S Lönnqvist
Karl  F Lönnqvist
Karl  V Lönnqvist
Augusta  W Lönnqvist
Karl  O Lönnqvist
Karl  V Lönnqvist
Elin  M Lönnqvist
Gustaf  A Lindström
Anders  V Lindström
Gustaf  R Lindström
Karl  M Lindström
Karl  F Lindström
Karl  A Lindström
Alina  S Lindström
Ida  W Lindström
Karl  A Lindström
Amanda  A Brunberg
Fanny  M Brunberg
Hilda  S Brunberg
Hulda  K Brunberg
Elin  A Brunberg
Gustaf  A Brunberg
Gustaf  A F Brunberg
Olga  M Brunberg
Johanna  M Brunberg
Edith  A Brunberg
Agnes  M Brunberg
Robert  J Brunberg
Sigrid  A Brunberg
Berta  S Brunberg
Fanny  M Brunberg
Fredrik  B Brunberg
Sven  J Brunberg
Anders  A Brunberg
Hulda  M Brunberg
Wilhelm  L Brunberg
Tytär Brunberg
Anna  E Brunberg
Johan  A Lövenberg
Axel  H Johansson
Agnes Johansson
Elis  M Jungvall
Mathilda  J Stjernberg
Karl  A Stjernberg
Gustaf  W Stjernberg
Otto  F Stjernberg
Agnes  B Stjernberg
Edit  A Stjernberg
Fanny  M Stjernberg
August  M Stjernberg
Helga  J Stjernberg
Gustaf  W Grönlund
Inez  M Grönlund
Elin  E Hellsten
Gustaf  R Hellsten
Allan  B Hellsten
Einar  R Hellsten
Harry  W W Hellsten
Elis  W Hellsten
Adele  L Hellsten
Gunnar  E Hellsten
Ester  S L Anthoni
Berndt  A Anthoni
Ingrid  E Anthoni
Erik  G Anthoni
Armas  O Anthoni
Martha  M E Anthoni
Aarno  K Anthoni
Ruben  J Anthoni
Väinö  J U Anthoni
Elsa  E Anthoni
Berndt  A Anthoni
Gertrud Anthoni
Walter Anthoni
Bror  A H Wahlroos
Mila  A Wahlroos
Agnes  M Wahlroos
Åke  M Wahlroos
Gustaf  A Wahlroos
Tor  G Franck
Henry Franck
Gurli  C M Timgren
Lars  E Timgren
Juanita  W Timgren
Harry  F Timgren
Lolita Timgren
Karl  F K Timgren
Björn  G Timgren
Ethel  U M Timgren
Karin  A C Timgren
Harry  K J Franck
Carl-Gustaf Franck
Ruth  H E Franck
Gustaf  B R Franck
Erkki  I Högmander
Tyyni  I L Ståhlhammar
Siinto  S S Ståhlhammar
Tyyni  S Ståhlhammar
Lempi  K Ståhlhammar
Hymy  H E Ståhlhammar
Hermine Teräsvasara
Vieno M I Ståhlhammar-S..
Sinikka  A Siimes
Antti  J Siimes
Lars  E Groundstroem
Irma  C Ståhle
Åsa  M Hampus
Aagot  C Hampus
Bodil  B Hampus
Ulla  M Friman
Carl  M Friman
Stefan  U Friman
Erik  V Juselius
Hagar  A Juselius
Marie  L Juselius
Tor  K Juselius
Henrik  I A Hidén-Hiitonen
Kaarlo  E P Hidén-Hiitonen
Rosa  A M Hidén
Jakob  A J Hidén
Viktor  J P Hidén
Sakari  U F Hidén-Hiitonen
Eero  S B Hidén
Kaarlo  T Tapiovaara
Aimo  T Tapiovaara
Veikko  N Tapiovaara
Johan Miettinen
Pentti Rauhanoksa
Hilkka Rauhanoksa
Toini Rauhanoksa
Anna  L Rauhanoksa
Martta  F Rauhanoksa
Veikko  V Rauhanoksa
Otto  E Rauhanoksa
Eero  A Rauhanoksa
Elli  K Rauhanoksa
Iida  L Miettinen
Vilho  E Miettinen
Veikko Miettinen
Tyyne Miettinen
Väinö Miettinen
Väinö  V Miettinen
Asta Ollikainen
Aili  K Ollikainen
Alma  K F Ollikainen
Heikki Ollikainen
Hannes  B Ollikainen
Martta  J Ollikainen
Maria  K Ollikainen
Vilho  T Ollikainen
Henry  W Ollikainen
Ethel  V Ollikainen
Huugo  V Laakkonen
Olavi Ollikainen
Veikko Kainulainen
Märta Carén
Else  M Carén
Erik  G Carén
Edit  C Holm
Inez  C Holm
Leif  W Holm
Cely  L Holm
Lauri  J M Virolainen
Leo  A J Holm
Denise  A J Holm
Hans Hirn
Marta Hirn
Gertrud  H E Hougberg
Johan  H L Hougberg
Berit  E Hougberg
Sven  A Hougberg
Astrid  E Hougberg
Anna  E Hougberg
Martha  M K Hougberg
Tua  M Rosqvist
Håkan  R Rosqvist
Rolf Hougberg
Margit  M Hougberg
Gösta  V Hougberg
Erik  V Hougberg
Rachel  H Hanén
Armas  J W Hanén
Yrjö  J R Hanén
Olavi Hanén
Naimi  M Hanén
Airi  A Hanén
Onni  P Hanén
Pekka  V Hanén
Wäinö  J Nyroos
Georg  G Malmborg
Jouko  O J Peltonen
Väinö  V Peltonen
Simo  J Peltonen
Heljä  E Peltonen
Ritva  A Peltonen
Toivo  A O Kortejärvi
Martti  M J Kortejärvi
Mauno  V A Kortejärvi
Martta  M Kortejärvi
Heimo  H Franssila
Osmo  O Franssila
Lauri  A Holm
Linnea  M Holm
Leo  L Holm
Oiva  J Holm
Eelis  M Holm
Elin  E Holm
Erkki  O Mäittälä
Lauri  V Mäittälä
Paavo  I Mäittälä
Aune  I Mäittälä
Maija-Liisa Mäittälä
Hely  K Holm
Hellin  A Elomaa
Liisa  K Elomaa
Mauno Elomaa
Eila  A Holm
Osmo  R Holm
Toivo  J Holm
Pentti  O Holm
Anja  S Holm
Vera  I K Fogelholm
Erik Pipping
Gunnar Pipping
Carl  F B von Schoultz
Margit  F M von Schoultz
Åke  R C von Schoultz
Marianne  A Heikel
Ulla  S Heikel
Karin  I Stenfelt
Thyra  G E Stenfelt
Rolf  B Berner
Greta  E Berner
Ester  L Cavonius
Gösta  E Cavonius
Saga  A Cavonius
Hilding  A Cavonius
Helga  G E Cavonius
Bror  E Cavonius
Bror  F Cavonius
Torvald  B Takolander
Torsten  B Takolander
Jarl  B Takolander
Hulda  O Takolander
Hulda  L Takolander
Helge  L Takolander
Gunnar  A Takolander
Helga Takolander
Gustaf  H Grönlund
Ture  G Grönlund
Artur  B Grönlund
Saimi  L Pursiainen
Katri  H Pursiainen
Lauri  W Pursiainen
Hilma  S Pursiainen
Aina Pursiainen
Anna  L Pursiainen
Kaarlo  J Pursiainen
Frans  A Pursiainen
Lempi Pursiainen
Jalmari Lipponen
Alma Lipponen
Ester Lipponen
Tauno  J P Pursiainen
Terttu  A Pursiainen
Kauko  O Pursiainen
Sirkka  T Pursiainen
Ilmo  Y Pursiainen
Anna  H Pursiainen
Fanny  E Pursiainen
Juhana Karhu
Anna  S Karhu
Ida  E Karhu
Erik Karhu
Simo Karhu
Maria Karhu
Selina  S Karhu
Anni Nygren
Aarne  H Nygren
Ester Nygren
Toivo  J Nygren
Fredrik  W Nygren
Alfred Nygren
Elli Nygren
Emilia  K Nygren
Väinö Nygren
Kalle  R Hakkarainen
Emil  A Hakkarainen
Pentti  H Hakkarainen
Juhana Hakkarainen
Kaarina  A Sysikaski
Paavo  F Sysikaski
Kirsti  M Sysikaski
Juno  I Sysikaski
Pentti  A Sysikaski
Vesta  P Sysikaski
Birgit Nygren
Aarne  E Studd
Evert  J Lagus
Uno  R Lagus
Alfons  O Lagus
Signe  S Stenfelt
Elsa  I Studd
Bror  G Studd
Siiri  M Studd
Helmi  M S Studd
Kaarlo  R H Studd
Aino  A Studd
Yrjö  R Studd
Viljo  R E Heikura
Aarne  M Heikura
Elma  E Heikura
Jyrki  G Heikura
Lauri  J Heikura
Elvi  T Heikura
Tuomo  O Heikura
Helmi  M S Studd
Kaarlo  R H Studd
Aino  A Studd
Yrjö  R Studd
Eira  H Nylund
Inger  J Nylund
Sven  S Nylund
Martta  I Hallikainen
Sven  H J Hallikainen
Pehr  G H H Jaatinen
Lars  G H Jaatinen
Tiina Miettinen
Anna Miettinen
Nestor Miettinen
Anton Kortelainen
Anni Kortelainen
Antti Kortelainen
Anna  M Kortelainen
Hilda  S Kortelainen
Anna  M Miettinen
Hilja  M Miettinen
Armi Miettinen
Hilda Miettinen
Juho Miettinen
Olli Miettinen
Elsi Miettinen
Eetu Miettinen
Elvira Miettinen
Toini  E Tanskanen
Elma  A Hyttinen
Aleksanteri Hyttinen
Juho Hyttinen
Toivo Hyttinen
Väinö  J Malinen
Reino Malinen
Olavi Malinen
Elvi Pirinen
Helmi Pirinen
Rauha  T Nuolivaara
Göran  A A Westerlund
Sigrid  A G Westerlund
Gunnel  I Westerlund
Kerstin  E Westerlund
Juanita  W Timgren
Ann-Kristin Schauman
Måns  E Hedström
Christa  H Hedström
Trond  E K Hedström
Alec  M Estlander
Göran Estlander
Björn  E R Ehrnrooth
Carl  A J R von Hausen
Giseke  A C M von Hausen
Carl  A J C von Willebrand
Eva  J A Brandt
Gustaf  R A Brandt
Richard  M J Brandt
Gurli  E Brandt
Ebba  M Brandt
Tove  C Brandt
Jean  M Carcy
? Carcy
Albert  J E Edelfelt
Kerstin  M Hjelt
Greta Brejlin
Harald  K N Åkerman
Henrik  E Åkerman
Gretel  R Åkerman
Carl  H B Åkerman
Dorrit  J Less
Birgit  J Åkerman
Lotta  H Åkerman
Nils  E J Åkerman
Hans  G Othman
Johan  E Othman
Margareta  J Othman
Olof  A Othman
Carl-Henrik Othman
Sven-Ivar  V Othman
Rosa  M Fallström
Erik  F Fallström
Saga Hellsten
Valter Hällsten
Per Hellsten
Linnea  R Hällsten
Karl  A Hällfors
Otto  G A Hällfors
Artur  B Hällfors
Hugo  M Hällfors
Kuno  S Hällfors
Dagmar  E Hällfors
Lempi  A Jaakkola
Ester  K Jaakkola
Gustav  A Jaakkola
Helmi  M Jaakkola
Onni  A Jaakkola
Helmi  A Lindqvist
Ella  M Lindqvist
Uuno  F Helvo
Karl  A Hällfors
Ossian  A Hällfors
August  A Hällfors
Maria  E Hällfors
Eino  M Hällfors
Kaino  H Hällfors
Onni  J Lampinen
Onni  J Lampinen
Eino  J Lampinen
Torsten  J Brunberg
Hilding Brunberg
Rakel  A Karlsson
Doris  M Karlsson
Karin  O Karlsson
Märta  L Karlsson
Lennart  M Karlsson
Henrik  A Karlsson
Eva  B Karlsson
Johan  V Karlsson
Anders  G Karlsson
Birgit Mansner
Heidi  M Mansner
Sigrid  M Mansner
Henrik  A Mansner
Åke  V Johansson
Sven-Erik Johansson
Thelma Johansson
Lydia  M Holmsten
Anna  A Holmsten
Lisi  E E Holmsten
Airi  I Holmsten
Birger  J Holmsten
Olof  B Brunberg
Lars  G Brunberg
Johan  F Brunberg
Lars  A Brunberg
Henry  C Brunberg
Bengt  I Karlsson
Yrjö  A Törnroos
Ulla  R Brunberg
Göta  M Brunberg
Ellen  I Brunberg
Rakel  L Brunberg
Thure Brunberg
Greta  I Kyrkslätt
Ulla  M Brunberg
Börje  L Brunberg
Sven  H Brunberg
Kurt  A Söderström
Rose-May Söderström
Tor  V Söderström
Anita  M Brunberg
Torsten  H Brunberg
Agnes  H Brunberg
Brita  G Brunberg
Karl  J M Brunberg
Märta  E Stjernberg
Bengt  V Stjernberg
Tor  G Stjernberg
Erik  V Smeds
Sven  B Smeds
Tua  M E Lilieros
Marita  E Jungvall
Gertrud  I Jungvall
Herman  E Jungvall
Holger  E Stjernberg
Åke  M Stjernberg
Gunnar  A Stjernberg
Birgit  M Stjernberg
Lisa  H Stjernberg
Anita  E Stjernberg
Carita  I Stjernberg
Göta  M Stjernberg
Peter  E Holmberg
Björn-Erik  G Holmberg
Birgitta Brunberg
Klas  G M Brunberg
Barbara  I Nordström
Mora  B Nordström
Mas  J F Nordström
Maria  H Brunberg
Elsa  S Blomqvist
Elis  A Blomqvist
Iris  E Blomqvist
Boris  W Blomqvist
Thurid  M Blomqvist
Torsten  M Ström
Tyra  A Eklund
Elvi  A Eklund
Lilli  A Eklund
Karl  H Eklund
Ester  L Eklund
Allan  O Eklund
Elna  C Eklund
Karl  H Weckman
Helga  M Weckman
Bruno  A Weckman
Helmi  M Weckman
Elin  E Hellsten
Gustaf  R Hellsten
Allan  B Hellsten
Einar  R Hellsten
Harry  W W Hellsten
Elis  W Hellsten
Adele  L Hellsten
Gunnar  E Hellsten
Saga  E Nyholm
Tor  E Nyholm
Erik  J Nyholm
Nils  E Nyholm
Karl  E Nyholm
Svea  M Nyholm
Åke  V Nyholm
Tea  M Nyholm
Inga  M Nyholm
Sally  T Johansson
Solveig  A Johansson
Bengt  O Blomqvist
Per  E Blomqvist
Edit  A Johansson
Valter Johansson
Edit  A Johansson
Osvald Johansson
Runar  E Johansson
Karl  O Siiberg
Henrik  B Siiberg
Elin  S Siiberg
Karl  O Siiberg
Karl  V Siiberg
Annie  M Lönnqvist
Sven  V Lönnqvist
Johan  H Lönnqvist
Harald  R Lindström
Sven  G Lindström
Signe  A Lindström
Karl  G Lindström
Svea  W Lindström
Gerda  L Lindström
Gustaf  H Lindström
Elsa  L Lindström
Gustaf  H Lindström
Harald  R Lindström
Sven  G Lindström
Signe  A Lindström
Karl  G Lindström
Svea  W Lindström
Gerda  L Lindström
Sara  E C Lindström
Agnes  A Lindström
Karl  A Backman
Marta  H Backman
Ture  V Andersson
Dagny  S Andersson
Nils  J Andersson
Elvi Andersson
Linda Andersson
Margit  M Andersson
Nils  G Brunberg
Berndt  J Brunberg
Gertrud  L Brunberg
Sven  E Brunberg
Per  A Brunberg
Karin  E Brunberg
Rolf  K Brunberg
Rakel Ehrnstedt
Alfrida Ehrnstedt
Lea Ehrnstedt
Lisi Ehrnstedt
Karl  I Ehrnstedt
Helge Lindfors
Torsten  J Brunberg
Hilding Brunberg
Sven  J Lövenberg
Elvi  L Lövenberg
Karin  S Johansson
Marita  E Jungvall
Gertrud  I Jungvall
Herman  E Jungvall
Anna-Lisa Stjernberg
Marianne  R Stjernberg
Karl  G B Stjernberg
Gunvor  A Stjernberg
Torolf Stjernberg
Hans  S Stjernberg
Märta  E Stjernberg
Bengt  V Stjernberg
Tor  G Stjernberg
Lilian  S Stjernberg
Ruben Stjernberg
Kurt  V Stjernberg
Rur  I Stjernberg
Torsten  H Brunberg
Agnes  H Brunberg
Brita  G Brunberg
Karl  J M Brunberg
Ture  J Antell
Gunnel  E Antell
Lars  Å W Antell
Asta  B Stjernberg
Per-Erik  M Stjernberg
Ester  A H Stjernberg
Brita  M Grönlund
Gunvor  A Grönlund
Ann-Lis  M Weckström
Elian  G Weckström
Svanhild  A Hellsten
Gustav  E Hellsten
Bengt  R Hellsten
Märta  L Hellsten
Sten-Ove  V Hellsten
Vivi-Anne  M Hellsten
Gunnevi  M Hellsten
Harry  E Hellsten
Harriet  S Hellsten
Ulla  M Sillman
Heidi  K Sillman
Kirsti  M Sillman
Osmo  Y Sillman
Kaarlo  I Sillman
Marja-Leena Sillman
Otto  H Å Wahlroos
Lennart  Å Wahlroos
Karl-Johan  H G Wahlroos
Birgitta  C Wahlroos
Gunilla Franck
Thomas Franck
Johan Franck
Patricia  B Franck
Harald Hornborg-Franck
Christina  T Franck
Nina Franck
Eero  T Timgren
Harry  V Timgren
Risto  L Timgren
Anne  M Timgren
Martti  H Timgren
Johan  M Linder
Filip  C Linder
Ragnar Lindberg
Michael  C M Franck
Marina  S Franck
Harri  I Högmander
Juha  I Högmander
Sirkka Hellemaa
Nina  E M Groundstroem
Tommi  J E Groundstroem
Johan  R E Uddström
Karl  N Uddström
Mats  P Jern
Boel  T Jern
Maria  C Jern
Petri  M Rytikangas
Tuomas  H Rytikangas
Kai  P Rytikangas
Fredrik  M Neunstedt
Ulrica Friman
Ludwig Friman
Runar  A Heikel
Rolf  R Heikel
Henrik  R Heikel
Lisbeth  C Tötterman
Carolus  E V Dahlqvist
Markus  E W Dahlqvist
Anneli  M M E Dahlqvist
Joska  I H S Hidén
Kaarle  J Hidén
Mikael  J V Hidén
Helena Hidén
Margarita Hidén
Pertti Miettinen
Markku Miettinen
Leena Kainulainen
Helvi Launonen
Irja Launonen
Maija-Liisa Launonen
Matti Launonen
Lauri Launonen
Irma Launonen
Pekka Launonen
Viljo Launonen
Viljo  A Rauhanoksa
Heikki  V Rauhanoksa
Eila  A Rauhanoksa
Ellen  M Rauhanoksa
Erkki  J Rauhanoksa
Maija  K Rauhanoksa
Sirkka  L Rauhanoksa
Marja  L Rauhanoksa
Paula  B Rauhanoksa
Anna  I Rauhanoksa
Esko  J Jäntti
Erkki  K Kingelin
Maire  A Miettinen
Lars  V Miettinen
Pauli  I Kilpinen
Pirkko  M Kilpinen
Mirja-Liisa Salonen
Hannu  A Salonen
Mirja  O Nieminen
Pirjo  A Ollikainen
Sirpa-Iiris Myöhänen
Timo  P Ollikainen
Tuula  M Ollikainen
Taru  A Ollikainen
Ville  T Ollikainen
Sandra  C Peterson
Reijo  T Laakkonen
Pirjo  H Laakkonen
Pentti  T Ollikainen
Matti  S Kainulainen
Astrid  L Wilenius
Karl  I R Wilenius
Boel  L Wallander
Lars  J W Holm
Bror  K J Holm
Bertil  J Holm
Ebba  P C Holm
Ingrid  G Holm
Barbro  E Holm
Sven Hirn
Helena  M Hougberg
Inger  C M Hougberg
Carl-Gustaf  H Hougberg
Magnus  T Nyström
Paul  G Hougberg
Anna  M Hougberg
Eva  P Hougberg
Birgitta  E Hougberg
Monica  E Granqvist
Anette  C Lindahl
Gedi  E Lindahl
Gustaf  J Cabell
Robin  R Cabell
Harriet  M Tötterman
Camilla  B Tötterman
Ralf  H Tötterman
Kate  M Hougberg
Eva  K Hougberg
Usko  E O Lahtinen
Samuli  A Lahtinen
Maria  M Lahtinen
Terttu  A Lahtinen
Eija-Liisa Lahtinen
Pekka  J Lahtinen
Jukka  T Lahtinen
Rauno  O Hanén-Grönholm
Raimo  J Hanén
Airi  L Rauhamaa
Martti  O Rauhamaa
Ritva  A Rauhamaa
Barbro  C Malmborg
Kimmo  G Malmborg
Jeanette  C Malmborg
Liisa  M Peltonen
Maija  I Peltonen
Sirkka  K Peltonen
Eeva  E Peltonen
Jussi  A O Peltonen
Leena  P M Peltonen
Juhani Peltonen
Ritva  E M Mäkinen
Antero  T V Mäkinen
Olavi  H J Mäkinen
Pirkko  L T Mäkinen
Kari-Matti  I Laakso
Annu  M Laakso
Sisko  A Kortejärvi
Veli  O Kortejärvi
Veli  T Kortejärvi
Keijo  J Kortejärvi
Jarmo  H Franssila
Markku  H J Franssila
Matti  I V Franssila
Terttu  H Franssila
Tuovi  T Franssila
Tauno  O Franssila
Olli  M A Oinonen
Meri  K Holm
Lauri  J Holm
Marja  T E Holm
Timo  K Holm
Maiju  T Holm
Sirkka  L Holm
Else  I Holm
Riitta  L M Mäittälä
Lauri  O Mäittälä
Katariina Mäittälä
Satu  K Mäittälä
Juha  V T Kantola
Eija  S I Kantola
Kaija Virtanen
Ritva Virtanen
Kari  T Ylönen
Eija  K Ylönen
Timo  T Ylönen
Raija  I Ylönen
Risto  O Ylönen
Kaija  A Ylönen
Ritva  H Ylönen
Timo  M J Elomaa
Tuula Porkka
Raimo Porkka
Rauli Porkka
Kaija Porkka
Tuula  K Holm
Tuija  A Holm
Eija  M Holm
Toivo  T Holm
Anja  I Knuuttila
Ulf  R Pontán
Carl  B C Frankenhäuser
Ingrid  H M Frankenhäuser
Birger  E Frankenhäuser
Gunilla Borenius
Marica  L A Rytövaara
Olof  R Rytövaara
Måns  V Ginman
Märta  E Cavonius
Gunnel  J M Cavonius
Torsten  I Cavonius
Sune  G Degerlund
Marita  A Degerlund
Johannes Cavonius
Stina  M E Cavonius
Sunna  J Cavonius
Helga  M Sundblom
Karl  V Sundblom
Annika  M Cavonius
Barbara  E Cavonius
Carl  C F Cavonius
Bo  J A Takolander
Pirjo  A Sysikaski
Reija  K Sysikaski
Synnöve  S Sysikaski
Kalle  A Sysikaski
Kirsti  H Sysikaski
Märtha  E Grotenfelt
Erik  G H Nilsson
Sven  G H Nilsson
Marja  L Heikura
Åsa  M Westerlund
Hedvig  I Westerlund
Tove  E Westerlund
Johan Westerlund
Martin  U Enkvist
Linda  M Enkvist
Agneta  G Andersson
Robert  W Andersson
Karin  I Andersson
Helena  C Mustelin
Markus  K Mustelin
Inger  F Mustelin
Klaus  E Hedström
Jenny  P M Hedström
Ilse  C Holm
Max  J Holm
Thomas  H Holm
Alexandra  M S Hedström
Thomas Estlander
Jon Estlander
Sara Estlander
Erik Estlander
Eva Estlander
Torbjörn  K Ehrnrooth
Trygve  E R Ehrnrooth
Gunilla  M Ehrnrooth
York  R von Willebrand
Felix  M von Willebrand
Karin  G Floman
Petter  A Floman
Martin  G Floman
Erik  J R Floman
Anna  C E Brandt
Gustaf  A W Brandt
Christian  E G Brandt
Gunnar  C A Ridderstad
Valborg  M D Ridderstad
Jan  E Sandvik
Gerd  C Sandvik
Ben  E Sandvik
Gun  W Sandvik
Johan  E Åkerman
Hans  H Othman
Helena Othman
Marina Othman
Erica Othman
Elisabeth Othman
Hanna Othman
Annika Othman
Camilla Othman
Pia Othman
Patrik Othman
Mikaela Othman
Lasse Sauvola
Tuula-Johanna Sauvola
Mona Björklund
Tom Björklund
Clas Hällsten
Gunhild  I Hällfors
Else-May Hällfors
Gunvor Hällfors
Leif Hällfors
Hilma Hällfors
Artur Hällfors
Maini Hällfors
Tauno Hällfors
Brita  A Hällfors
Inga Hällfors
Per-Erik Hällfors
Jage  A Broman
Etel  L Broman
Sirkka Heinonen
Unto Heinonen
Leo  A Andersson
Lena Andersson
Kristina Andersson
Juhani Jaakkola
Toivo  U Helvo
Arto Lampinen
Risto Lampinen
Sirkka  L Lampinen
Leena  K Lampinen
Ritva  A Lampinen
Olli  J Lampinen
Inga-Lill Brunberg
Birgitta  M Brunberg
Kristina  M Brunberg
Gun  E Brunberg
Hans Blomqvist
Per Blomqvist
Helena Blomqvist
Timo Hovi
Anna Hovi
Armi Hovi
Rurik  M Nysten
Robert  J Nysten
Mårten Wiksten
Robert Wiksten
Jorma  R M Karlsson
Lars  F Karlsson
Tina Karlsson
Siv Karlsson
Pia Karlsson
Christian Pulli
Christine Pulli
Charina Pulli
Mårten Karlsson
Christina Karlsson
Johan Karlsson
David Karlsson
Tommy Karlsson
Jeanette Sobott
Camilla Sobott
Marika Mansner
Monika Mansner
Mårten  O E Johansson
Magnus  R E Johansson
Markus  J A Johansson
Anita  I Toivonen
Max  J Holmsten
Kaj  O Brunberg
Filip  M Brunberg
Gunvor  M Brunberg
Göran  F Brunberg
Leif  R Brunberg
Tom  K Brunberg
Heidi  M Brunberg
Jan  S H Brunberg
Rosa  B Brunberg
Bengt  E Karlsson
Ingemar  O I Karlsson
Gunilla Karlsson
Ralf  J Heikkilä
Inge-May Heikkilä
Kaj  F G Johansson
Kristina Johansson
Hans  T C Brunberg
Henry  M Brunberg
Susanne Brunberg
Ulla  H Somervalli
Camilla Somervalli
Nanna  M Somervalli
Marguerita  E Brunberg
Tom  L Brunberg
Janne  I Brunberg
Nina  M Brunberg
Jan  C Söderström
Mona  B Söderström
Christina Emilsson
Marianne Emilsson
Ira  A Ylkänen
Tom Ylkänen
Marianne Brunberg
Stig  G Brunberg
Lisbet  C Tallsten
Rainer Tallsten
Raul  J Brunberg
Marit  Y A Brunberg
Susanna Brunberg
Helena  C Brunberg
Ann-Marie  E Brandt
Margareta  I Brandt
Ebba  C Brandt
Kaj  V Stjernberg
Carita  E Stjernberg
Gun  E Stjernberg
Bengt  P Stjernberg
Jan  E M Smeds
Kjell  O M Smeds
Björn  K Smeds
Birgitta Smeds
Paula Smeds
Joanna Laurén
Jan  C H Stjernberg
Ove Stjernberg
Ann-Christin Stjernberg
Lars  M Stjernberg
Carola  M Stjernberg
Maria  E Huopalainen
Nina  I Huopalainen
Kristina  M Huopalainen
Jörgen  M Smeds
Stefan  G Smeds
Simon  S Smeds
Susanne  E Grönqvist
Mirjam  A Grönqvist
Pia Mykkänen
Mika Samio
Jani Samio
Peter  M Holmberg
Cecilia  M Holmberg
Johan-Erik Holmberg
Tommy Salo
Alexandra Fleetwood
Per Kallner
Jan Kallner
Anna  M Brunberg
Kai  H M Ström
Kirsti  K Ström
Per  E Holm
Harriet  A Holm
Berit  A Eklund
Frans  B Nyberg
Etel  L Björklöf
Eyolf  P Björklöf
Helena  L Björklöf
Håkan  A Eklund
Maj-Britt  L I Eklund
Kaj  A Eklund
Thua  C Nyström
Tage  C Nyström
Harry  T Weckman
Åke  H Nordström
Benita  M Nordström
Susann-Marie Nyholm
Stig-Johan  W Nyholm
Karl  C Nyholm
Nina  B Nyholm
Tom  R Nyholm
Carl-Johan  S Nyholm
Nils  J W Nyholm
Per-Erik  J Björk
Kaj  T W Björk
Pia  M Björk
Marita  T Johansson
Inga  M Johansson
Håkan  G Johansson
Kaj  E Johansson
Ann-Mari Granberg
Carita  E H Granberg
Leif  V Lönnqvist
Benita  I Lönnqvist
Olle  H Lönnqvist
Ulla  B Lindström
Stig  J R Lival-Lindström
Svea  V Lindström
Per-Erik Grönberg
Carl  G Lindström
Gun-Britt  I Lindström
Carola  I Lindström
Birgit  A Lindström
Brita  A Lindström
Per  G Lindström
Magnus  G von Bonsdorff
Bengt  G B von Bonsdorff
Carl  M von Bonsdorff
Eva  C von Bonsdorff
Jan-Erik  V Andersson
Britt  M C Andersson
Lars  J F Andersson
Birgitta  E Andersson
Börje  J Andersson
Gun  M Lönnroos
Marina  I Lönnroos
Kerstin  M Brunberg
Regina  E Brunberg
Erik  G Brunberg
Kaj  O Brunberg
Filip  M Brunberg
Ralf  E Brunberg
Gunnar Ollberg
Monica  B Brunberg
Clas Lindholm
Carl-Ivar  J Siivonen
Kaj  H J Lövenberg
Hans  O Berg
Carita  E Wallin
Per  O Wallin
Roger Lindholm
Björn Lindholm
Robert  K M Stjernberg
Tage  K Stjernberg
Marina Stjernberg
Roy  K G Stjernberg
Monica Stjernberg
Mikael Stjernberg
Karita Kreander
Lars Kreander
Bo  Y Stjernberg
Leif Stjernberg
Inge-Britt Stjernberg
Stig Stjernberg
Else-May Stjernberg
Sixten Stjernberg
Marina Stjernberg
Leif  J Antell
Sune  J Antell
Roger  J Antell
Tage  V J Sundberg
René Antell
Jan  E M Smeds
Kjell  O M Smeds
Björn  K Smeds
Mikaela  A Stjernberg
Eva Stjernberg
Monica  M Hellsten
Tom  E Hellsten
Ulla-Stina Hellsten
Annika Hellsten
Johny  A Aarnio
Tove  A Hellsten
Ann-Ina  P Kavenius
Anna  S Nilsson
Hans-Christian  S Nilsson
Anna  J Carlson
Sofia-Linn  G Carlson
Anna  C Hellsten
Harry  K Hellsten
Timo  O Kallonen
Mika  K Kallonen
Mikko  M T Palmen
Juha  P Palmen
Marja-Kaarina Palmen
Jukka  I Palmen
Heikki  T Palmen
Jyri  M Palmen
Ossi  M Sillman
Pekka Sillman
Janne Sillman
Jonas Sillman
Lasse Aho
Marko Aho
Peter  H Bröckl
Charlotte  M I Bröckl
Theresa  B E Bröckl
Miko Putkonen
Martina Putkonen
Johanna Riistamo
Sara Broman
Anna  K Timgren
Lauri  E H Timgren
Tarja  T Timgren
Kati  M Timgren
Ville  P Timgren
Hanna  M Uotila
Hannu  P Uotila
Lauri  A Timgren
Heini  E Timgren
Inka  M Timgren
Meri  I Timgren
Arthur Franck
Edvin Franck
Felix Franck
Sara  E Högmander
Kari  J Kantola
Tero  T Kantola
Jaakko  E Riikonen
Antti  J Riikonen
Katja  M H Riikonen
Juliana  C M Groundstroem
Janina  C H Groundstroem
Viveka  L K Uddström
Erika  A K Uddström
Linus  J H Uddström
Jonathan  A Uddström
Niclas  A Jern
Rebecka  J Jern
Sanja  E A Jern
Rasmus  M Rytikangas
Roy  M Rytikangas
Sofia  P Rytikangas
Silja  A A Rytikangas
Hannele  I A Heikel
Rainer  A Heikel
Aslak  P Heikel
Rolf  R Heikel
Hans  H Heikel
Martin  H Heikel
Laura  C Heikel
Berndt  R Tötterman
Kaj  W Tötterman
Anneli  H M Dahlqvist
Maria  H Dahlqvist
Timo  R V Dahlqvist
Jyrki  K M Dahlqvist
Eero  J W Dahlqvist
Elina  M Dahlqvist
Petrus  J M Hidén
Paulus  R M Hidén
Tuomas  P M Hidén
Johannes  P M Hidén
Mila  J Miettinen
Henri  O Miettinen
Katja Nenonen
Mika Lohtander
Ossi Lohtander
Teemu Lohtander
Harri Rinkinen
Virpi Launonen
Asko Launonen
Sami Korhonen
Janne Korhonen
Ville Launonen
Jari  P Rauhanoksa
Virpi  H Rauhanoksa
Jarkko  V J Rauhanoksa
Anna Nieminen
Jani  M Laine
Jonna  S Laine
Jesse  K Laine
Sami  L P Majala
Samu  J Majala
Päivi  H Ruokojärvi
Jari  P Ruokojärvi
Mari  A Ruokojärvi
Antti  J Matilainen
Anna  E Rauhanoksa
Olli  I Pietikäinen
Marjo  K Leväharju
Mikko  J Leväharju
Mika  O K Heinonen
Sari  M K Heinonen
Tomi  R A Heinonen
Samuli  A Salonen
Mari  A Salonen
Kimmo  J Kiuru
Kari  H Kiuru
Marjo  H Sollo
Arto  J Sollo
Miska  J A Malmberg
Saga  O Palmu-Ollikainen
Ea  W O A Palmu
Aia  J O A Palmu
Ukri  S Pohjanpalo
Olavi  V Ollikainen
Unto  S Ollikainen
Anton  S T Lackberg
Annamaj  H Lackberg
Petra  M Kainulainen
Juha  P M Kainulainen
Kaisa  E Kainulainen
Sverre  J Herstad
Elin Herstad
Hans  G J Maurer
Nadia  M E Maurer
Kristian  J W Holm
Nicklas K K Kekkonen-H..
Pia  M C Holm
Johan  L N B Holm
Linus Holm
Jean  C Sund
Michelle F Ashoory Bietm..
Nicole V Ashoory Bietmir..
Maria  J B Wikström
Mikael  J V Wikström
Magnus  S K Wikström
Peter  J von Etter
Nina  E C von Etter
Linda  A von Etter
Martti Hirn
Kurt  V Hirn
Nina  M Reiner
Astrid  E Reiner
Pia  M E Hougberg
John-Peter  M Laakso
Sven  H Hougberg
Paul  M Hougberg
Erik  C Hougberg
Sara  C Hougberg
Karin  E Hougberg
Anna  E Backman
Georg  A Stjernberg
Emil  O F Yliheljo
Theresia  E Moustgaard
Sven  N G Cabell
Wendy  J Cabell
Lotta  C Cabell
Christa  J Cabell
Christer  J Cabell
Vidar  J Cabell
Marco  C Cabell
Cecilia  C E Cabell
Maria  P Pauli
Thomas  R Pauli
Markus  A Pauli
Kim  F Tötterman
Stefan  M Tötterman
Leena  I Lahtinen
Ahti  E Lahtinen
Kari  A Lahtinen
Juha  O Sauliala
Markku  O Vilkman
Maarit  J Ignatius
Irmeli  K Ignatius
Pasi  J Lahtinen
Janne  T Lahtinen
Jaana  K Lahtinen
Anita  H Grönholm
Arto  O Grönholm
Merja  T Grönholm
Anne  V O Hanén
Ari  J Hanén
Ismo  O Hanén
Matti  A T Rahko
Reijo  H U Rahko
Arto  O Rauhamaa
Anne  K Rauhamaa
Kari  M Rauhamaa
Jari  T Vesa
Sirkka  A Vesa
Tero  M Tenhunen
Jarno  K Tenhunen
Jenny  I Malmborg
Jouni  S Malmborg
Tuomas  T Tähtinen
Ville  V Hahkala
Kalle  O Peltonen
Arttu  S Peltonen
Laura Palotie
Kristian Palotie
Mirja  E A Pulli
Eero  H K Pulli
Ville  H J Mäkinen
Jussi  P A Mäkinen
Maaret  L H Ihamäki
Paula  K E Ihamäki
Maria  J Laakso
Johanna  M Rissanen
Jussi  S Rissanen
Susanna  S Rissanen
Petri  O Kortejärvi
Pasi  I Kortejärvi
Mirkka  M Kortejärvi
Riikka  M Kortejärvi
Maria  E Kortejärvi
Mikael  S M Franssila
Jenni  E Franssila
Silja  H Franssila
Ismo  H Franssila
Ella  M A Oinonen
Wilma  E A Oinonen
Marlo  E A Oinonen
Anu-Pauliina Toiviainen
Veera-Juulia Toiviainen
Kalle  E Holm
Janne  O Nieminen
Minna  R Nieminen
Petra  S Nieminen
Ernst  L Wiksten
Ilona  E Wiksten
Laura  E Rossi
Noora  A Rossi
Mikko  J Helminen
Antti  O Helminen
Mariikka  J Mäittälä
Atte  O Mäittälä
Patrik  O Söderström
Henrik  O Söderström
Sarah Mani
Verena Mani
Maija  A Ylönen
Christopher  T Anderson
Elisa  C Anderson
Kari  M Aaltonen
Outi  M Aaltonen
Maria Ylönen
Damaris Ylönen
Aarne Ylönen
Minna  K Tokkari
Taina  K Tokkari
Katri  M Hakkarainen
Janne  A Hakkarainen
Otto  V Hakkarainen
Katja  K Elomaa
Kirsi  M Elomaa
Marianne  C Huttunen
Marko  O Huttunen
Sanna Huttunen
Sami Huttunen
Karo  K Porkka
Tiina  M Porkka
Mika  P Porkka
Niko  H J Porkka
Niina  J Nurminen
Jaakko  K Nurminen
Jaana  M Virtala
Jatta  K Virtala
Tomi  T Holm
Elina Holm
Annina  S H Holm
Heidi  I Vainio
Jarl  C R Pontán
Bernhard  T Reuter
Patrick  M Reuter
Paul  R C Reuter
Enzio  S Reuter
Jarl  T Frankenhäuser
Margit  H Frankenhäuser
Eric  W Sandford
Peter  C Sandford
David  A Sandford
Niclas  R Wakeham
Anna  C Ginman
Lennart  V Ginman
Mette  M Ginman
Björn Ginman
Susanna  E Ginman
Georg  H Wrede af Elimä
Jakob  G A Wrede af Elimä
Margit M E Wrede af Elim..
Patricia  M Cavonius
Petra  C Cavonius
Pernilla  C Cavonius
Jens-Peter Cavonius
Nina  J Bäckström
Joakim Bäckström
Malin  M Vennström
Johanna  C Vennström
Kåre Berg
Ania Berg
Carl  O J Cavonius
Karin  M E Cavonius
Charlotta Cavonius
Harald Cavonius
Anna  M Vepsäläinen
Mikko  J Vepsäläinen
Marja  A Tuomas-Kettunen
Merja M K Tuomas-Kettu..
Marja  L Tuomas-Kettunen
Peter  J Mustelin
Karl  F S Mäkinen
Christian  A Mäkinen
Joakim  M Mäkinen
Adrian Mustelin
Mariana  A Mustelin
Bruno  S Mustelin
Sanna  F Mustelin
Maria  J Mustelin
Katinka  M Mustelin
Lukas  E Nybondas
Elias  O Nybondas
Eero  A Hedström
Ben-Olof Nyholm
Jan-Olof Nyholm
Pia-Maria Nyholm
Nico  J Holm
Miro  J Holm
Tomas  K Ehrnrooth
Niclas  R Ehrnrooth
Milla  M Ehrnrooth
Mia  M Ehrnrooth
Anna  K Ehrnrooth
Lasse  E Ehrnrooth
Marcus  R von Willebrand
Isa-Maria von Willebrand
Corinna  C Floman
Marcus  D Floman
Kira  A Floman
Daniela  M Floman
Helena  M Floman
Anders  J Floman
Emil  R Floman
Gustaf  J K Brandt
Gustaf  J A Brandt
Nanna  R C Brandt
Tatjana  J Brandt
Nora  M Brandt
Robin  M R Brandt
Carl-Johan  G E Ridderstad
Andreas  G H Ridderstad
Anna  I Hytönen
Kajsa  L Hytönen
Minea  M Sandvik
Daniel  W Sandvik
Isak  J Sandvik
Johanna  S L Åkerman
Sofie  M Åkerman
Sara  J M Othman
Nina  H Othman
Joachim  D H Othman
Emma  S Othman
Kaj Sotala
Emil Lyytikkä
Axel  E Lyytikkä
Carl  A Orlo
Fanny
Kristoffer Emborg
Zacharias Sauvola Emborg
Alexandra Sauvola Emborg
Birger  I Gustafsson
Ingegerd  A Gustafsson
Inge-Maj  A Gustafsson
Bernt  I Gustafsson
Else-Maj  M Gustafsson
Bengt  S Gustafsson
Georg  H Gustafsson
Gun  C M Ewalds
Siv  B M Ewalds
Kjell  E J Ewalds
Christina  A D Ewalds
Anna  K Hällfors
Henry  L Hällfors
Görel  A Ewalds
Svante  M Ewalds
Kaj Hällfors
Benita  E Lönnfors
Cathrine-Louise Lönnfors
Tita Lönnfors
Helena Roos
Katja Lindberg
Helena  S Andersson
Laila  J Andersson
Hannele Helvo
Ilona  L Jokinen
Isabella Munck
Göran Hietamies
Katarina Hietamies
Linda Hietamies
Niklas Nordman
Malin Nordman
Johanna Lönnfors
Johan  J Lönnfors
Christian Lindeqvist
Michaela Blomqvist
Patricia Blomqvist
Fredrika Blomqvist
Fredrik Blomqvist
Kristina Blomqvist
Michael Nyholm
Taina Hovi
Mikko Hovi
Erik Forsberg
Anton
Roger Nysten
Monica  H Nysten
Robin Nysten
Mathias Wiksten
Andreas Wiksten
Kristian Wiksten
Markus Wiksten
Elisa  K Karlsson
Peter  M Karlsson
Johanna  K Karlsson
Jeremia  O R Karlsson
Nina  J Karlsson
Niko  L M Karlsson
Janica  K Karlsson
Sebastian Jounissalo
Anton Jounissalo
Henri  M Poutala
Franceska  I Poutala
Ellen Mäkelä
Ida Mäkelä
Oliver Johansson
Alexander Johansson
Charlotta Johansson
Anna Johansson
Maria Johansson
Patrik  L Pihlflyckt
Marcus  O Pihlflyckt
Christoffer  A J Brunberg
Ronny  M E Brunberg
Johan Brunberg
Maria Brunberg
Anna-Karin Brunberg
Fabian Brunberg
Fredrik Brunberg
Laura Brunberg
Essi-Lotta Brunberg
Tom  C Brunberg
Miia Brunberg
Janina Brunberg
Anna-Bella Brunberg
Kimmo Brunberg
Anneli Karlsson
Emil  O Karlsson
Manda Karlsson
Herman Karlsson
Karin  M Karlsson
Mikael Blomfeldt
Henrik Blomfeldt
Charlotta
Anna-Karin Brunberg
Fabian Brunberg
Robert  H A Brunberg
Tom E M Haapatie-Somer..
Mats  J Sjöström
Anna  P Sjöström
Stella  M A Brunberg
Ivy  A Wrede
Anton Ylkänen
Jon  P Brunberg
Jan  E T Brunberg
Niklas Läckström
Johanna Läckström
Dan Tallsten
Christian Tallsten
Linda  A Skogster
Anders  J Skogster
Johanna  C Skogster
Carina Forsberg
Robert Forsberg
Jonny Nyholm
Jessica Nyholm
Kim Johansson
Hannele Viitanen
Patrik Grönholm
Tim Stjernberg
Annina Stjernberg
Fredrik  J I Juslin
Niclas  J Juslin
Anna  I Juslin
Emilia Lalu
Josefina  M A Andersson
Gustav  K M Andersson
Madeleine  J M Andersson
Albert  J M Andersson
Savvas  A Saivanidou
Ida  S H Smeds
Fanny  F Smeds
Isak  B Smeds
Jakob  A Smeds
Emily  M Smeds
Sara  S Smeds
Siri  M Smeds
Carl  A Smeds
William  S Smeds
Olli  J Nyholm
Salla  E Nyholm
Jonne  S Nyholm
Oskar  B Englund
Ellinor  S Englund
Christina Holmberg
Andreas Holmberg
Fred Ohlsson
Felix  P G Stenfors
Casper  A Stenfors
Ulla  K Ström
Tomi  T Ström
Nina  K Johansson
Eva  K Pirttineva
Yvonne  A Holm
Rita  C Holm
Christine  A Sundström
Mariette  K Nyberg
Daniel Stenbäck
Gun  E Björklöf
Isa  M Björklöf
Cay  E Björklöf
Kim  O Björklöf
Sam  R Jokinen
Nanette  D L Jokinen
Tom  H A Eklund
Dick  H Eklund
Hans  G Wahlgren
Lars  A Wahlgren
Roy  I Sihvonen
Tim  C Sihvonen
Dan  T Sihvonen
Tove  E Nyström
Ture  F M Nyström
Jan-Åke  P Nordström
Ann-Christina M Nordströ..
Erik  R Saarelainen
Maria  D Hanno
Niklas  G Nyholm
Martin  J Nyholm
Helena
Tom  R Nyholm
Janne  P Nyholm
Mikaela  M Nyholm
Anette  M Nyholm
Ulla  C Björk
Anna  K Björk
Anne-Maria Björk
Barbro  Y Hamström
Johnny  R Hamström
Carola  M Lönnqvist
Kerstin  E Lönnqvist
Ville  G Johansson
Gunilla  M Johansson
Leifpeter  V Lönnqvist
Malin  E Lönnqvist
Tommy  S Lindström
Robert  V Lindström
Thomas Lönnqvist
Markus Lönnqvist
Henri Lönnqvist
Mats  C R Ehrnrooth
Nina  K Ehrnrooth
Maria  D M Lival-Lindström
Pia  K IIsaho
Catharina Grönberg
Ann-Christine M Westerlu..
Tom  E G Westerlund
Jan  M G von Bonsdorff
Leni  C von Bonsdorff
Patrik  A von Bonsdorff
Claus  M von Bonsdorff
Tom  E von Bonsdorff
Anna  K von Bonsdorff
Maria  C von Bonsdorff
Erik  M von Bonsdorff
Robert  C von Bonsdorff
Helena  D C Stockmann
Niklas  S B Stockmann
Christine  S D Stockmann
Paul Andersson
Marcus Andersson
Anja
Jan
Lena
Andreas Andersson
Agneta Andersson
Heidi Andersson
Fredrik Andersson
Christina Andersson
Robert  B Liljeblad
Katarina  E Liljeblad
Simon Ådahl
Jonas Ådahl
Maria Ådahl
Henrik Kanerva
Robert Kanerva
Ewa Lindholm
Janina Ollberg
Sebastian Ollberg
Paula  W Isaksson
Markus  S Isaksson
Johan Lindholm
Jörgen Lindholm
Desiré Lindholm
Nathalie Siivonen
David Siivonen
Martin  R Westerling
Michaela  E Westerling
Marika  T Westerling
Sofia  C Wallin
Nora  K Wallin
Emma Stjernberg
Evelin Stjernberg
Pontus Stjernberg
Benjamin Stjernberg
Sebastian Lindell
Sandra Lindell
Viktor Lindell
Amanda Lindell
Emil Stjernberg
Oliver Stjernberg
Albert Stjernberg
Daniel Blomqvist
Rebecca Blomqvist
Mathias Blomqvist
Kevin  M Stjernberg
Kari Kreander
Benny  R Stjernberg
Beatrice Stjernberg
Benita Stjernberg
Viveka Stjernberg
Kim Stjernberg
Tony
Jenni
Heidi Stjernberg
Tanja Stjernberg
Marion Antell
Nina Antell
Karin  E Antell
Gustav  J Antell
Linda  H Antell
Emma  J Antell
Erik Antell
Jonas Eklund
Marie  E Lundgren
Charlotta  C Lundgren
Heidi  I Hellsten
Nina  M Hellsten
Sofia  M Johansson
Jessika  M Johansson
Paula  E Patshijew
Pia  M C Blomqvist
Robin  V P Kavenius
Lina  J Kavenius
Saga Nylund
Casper  W Hellsten
Kim  I Kallonen
Olli  M Palmen
Emmi  J Palmen
Jaakko  T Palmen
Ida Sundell
Anton Sundell
Ian  A R Franck
Benjamin  A C Franck
Lauri  J Kantola
Katri  A Kantola
Laura  K Kantola
Antti  A Neuvonen
Heikki  A Neuvonen
Minna  J Neuvonen
Oskar  A Heikel
Edvard  A Heikel
Margit  M Heikel
Dan  R Heikel
Erik  H Heikel
Christopher  H Heikel
Mathew  H Heikel
Joseph  H Spaziani
Avery  L Spaziani
Andrew  H Spaziani
Pasi  S V Dahlqvist
Panu  J Dahlqvist
Laura  L Dahlqvist
Rosa  M Dahlqvist
Inari  M Lahtinen-Dahlqvist
Okko  A Dahlqvist
Laura Lohtander
Salla Lohtander
Mirella Lohtander
Heli  S M Rauhanoksa
Nina  M A Rauhanoksa
Henna  L M Rauhanoksa
Janina  S Toukoniemi
Milana  T Toukoniemi
Noora  R Ruokojärvi
Aleksi  P Ruokojärvi
Veera  A Ruokojärvi
Jimi  P A Ruokojärvi
Noa  A J Ruokojärvi
Arttu  P Rauhanoksa
Ada  A S Rauhanoksa
Joona  J E Leväharju
Milla  E A Heinonen
Jere  V V Heinonen
Robert  V J Kiuru
Rosanna  S T Kiuru
Daniel  E O Kiuru
Tilda  O W Kiuru
Joni  T Flekander
Juulia  K Flekander
Jeremias  A Malmberg
Emma  E Malmberg
Thale Linnerud
Hans  A Maurer
Hans  K Maurer
Anna  V E Lindh
Carl  N M Lindh
Emma  J E Lindh
Lars  F J Lindh
Zoe  L S Sund
Iina  P Lahtinen
Heini  B Lahtinen
Tommi  P E Lahtinen
Kia  J Lahtinen
Essi  M Vilkman
Jenna  M Vilkman
Marku  J Lehmuskorpi
Tuomas  O Lehmuskorpi
Aleksi  E Lehmuskorpi
Jarkko  P Pajuniemi
Taru  S Pajuniemi
Jesse  J Lahtinen
Emma  K Lahtinen
Peter  A Sörensen
Johanna Sörensen
Janne  O Grönholm
Julia  M C Grönholm
Juha-Matti Saario
Anna  M Saario
Petri  O Siljamo
Terhi  A Hanén
Jarkko  J Hanén
Tony  K Hanén
Jessica  P Hanén
Sampo  T Rahko
Saana  M Rahko
Inka  R Rahko
Oula-Matti  T Rahko
Ante-Hannu  H Rahko
Niila-Heikki  J Rahko
Jussi-Pekka  S Rahko
Henri  J Häkkinen
Elisa  M Häkkinen
Maija  L Rauhamaa
Reeta  M T Rauhamaa
Vilma  M Rauhamaa
Topias Rauhamaa
Pyry  P Tenhunen
Peppi  M Tenhunen
Rama  J Sjöström
Aino  M M Issakainen
Sanni  M M Issakainen
Ella  S E Rissanen
Anna-Maria  M Rissanen
Erik  A A Rissanen
Rico  N Hyypiä
Casper  E Hyypiä
Topi  E O Kortejärvi
Lauri  A J Kortejärvi
Iina  A Kortejärvi
Tilda  S Toiviainen
Freya  E A Holm
Laura  E Nieminen
Leevi  O Nieminen
Sara-Erika Pelkonen
Viivi  E Hyytiäinen
Veera  V Hyytiäinen
Santeri  J Helminen
Valtteri  E Helminen
Sanna  R Helminen
Veikko  I Helminen
Jessica  A Nieminen
Jenna  T Vesanen
Janika  J Vesanen
Joni  J Vesanen
Fredrik  S J Nilsson
Anna  L E Nilsson
Sebastian  P A Nilsson
Robert  T O Nilsson
Nathalie  M E Huttunen
Mikaela  C K Huttunen
Vendela Gråbacke-Huttun..
Kevin  M M Sandquist
Linda  M C Sandquist
Jasmin Nieminen
Topias  R K Nurminen
Joel  A O Ahokanta
Jimi  O A Ahokanta
Heta  A A Ahokanta
Katinka  M Reuter
Robin  A Reuter
Jennika  F Reuter
Oliver  O J Reuter
Pontus  K Reuter
Kristina  J Reuter
Fanny  M Reuter
Tobias  C Reuter
Kirsten  A Reuter
Johannes  R Reuter
Vivica  H Reuter
Sebastian Frankenhäuser
Andreas Ginman
Laura Ginman
Nina  M Ginman
Emma  C Ginman
Theo Fischer-Ginman
Barbara Fischer-Ginman
Amanda  L Ginman
Frida  V Ginman
Anton  J Ginman
Axel  V W Wrede af Elimä
Iris  E E Wrede af Elimä
Katarina  E Rosenström
Helena  M Rosenström
Marina  C Stenbäck
Robin-Olof Nyholm
Linus  C Floman
Aino  H M Agné
Karl  R M Agné
? Westerlund
? Westerlund
Agnes  M Fast
Leo  A Fast
Alva  L E Dahlbacka
Marina  C Gustafsson
Christa  M M Gustafsson
Marika  J Gustafsson
Annette  A Wackström
Berndt  M Gustafsson
Sofia  M Gustafsson
Johanna  M C Paassilta
Carl  J M Paassilta
Laura  E Gustafsson
Charlotte  H Viotti
Camilla  J M Viotti
Sebastian Kvist
Wilhelm Kvist
Christian  E V Godenhjelm
Johan  K C Godenhjelm
Maria Hällfors
Jenny Hällfors
Tom  C Degerlund
Ulf  P Degerlund
Lena  K M Degerlund
Viktor  M Ewalds
Anna-Paulina Ewalds
Jimi Hällfors
Mats Kajander
Sam Kajander
Malin Kajander
Anna
Aki
Janina Frostell
Benjamin Frostell
Jonathan Frostell
Oskar Lindell
Oliver Lindell
Emilia  R Granqvist
Alexandra Granqvist
André Lönnfors
Jenny Kärkkäinen
Alexandra Liljestrand
Matilda Liljestrand
Nicklas Backman
Vilma Backman
Max
Rasmus Nysten
Lukas  P J Pihlflyckt
Fredrik Pihlflyckt
Felicia  V D Pihlflyckt
Leonie  E A Pihlflyckt
? Pihlflyckt
Anna Albrecht
Anton Albrecht
Carl Brunberg
Charlotta Brunberg
Fanny  S Brunberg
Fanny Läckström
Malte Läckström
Frida Läckström
Emil Karlsson
Anton Karlsson
Alexander Puranen
Nikolai Puranen
Johannes Puranen
Lauri  T Ström
Hanna  E Ström
Jenni  K Lyly
Sanna  K Lyly
Alex Pirttineva
Noel Chukwuemeka
Olivia Chukwuemeka
Marina Ahlenblad
Jenny Ahlenblad
Gisela Hufnagel
Sabina  M Hufnagel
Calle  P Jokinen
Frans  M K Hoppi
Johanna  E L Stenbäck
Malin  E L Stenbäck
Jenny  E L Stenbäck
Camilla  C Björklöf
Joel  M Simonsen
Jarl  P Simonsen
Julia  L Simonsen
Victoria  E L Wilén
Amanda  S L Wilén
Jennica  A Eklund
Janniina  A Eklund
Joonas  C A Eklund
Thomas  H Eklund
Robert  M Eklund
Andreas  O Eklund
Johanna  E Eklund
Nea  A Sihvonen
Max  E Sihvonen
Malena  C Sihvonen
Lina  A Sihvonen
Ida  S Sihvonen
Ludde  A Sihvonen
Oliver  A Wiegaard-Hansen
Tom  R Nyholm
Jon  N Nyholm
Henri Vartiainen
Erik Vartiainen
Vilppu  K Vartiainen
Taru  E Takala
Tarmo  I Takala
Pia  Y Rask
Gina  S Rask
Sabina  L L Rask
Heidi  I Hamström
Tommi  R Hamström
Jenna  T Hamström
Jesse  R Hamström
Isak  M Vento
Saara  M Vento
Abir  E F Waked
Josefin  I I Waked
Fabian  J V Häggqvist
Johannes  K V Häggqvist
Emma  E Häggqvist
Elin  C Lindström
Ida  S Lindström
Emilia  I Lindström
Daniel  V Lindström
Samuel  N Lindström
Sarah  R Linder
Joshua  T Linder
Lucas  R H von Hertzen
Jonas  H R von Hertzen
Frida  K N von Hertzen
Maria  A Eskelin
Mathias  V Eskelin
Roger  M von Bonsdorff
Axel  G von Bonsdorff
Theresia  C von Bonsdorff
Sara  E von Bonsdorff
Antonia  M von Bonsdorff
Sofia  C von Bonsdorff
Ben  E von Bonsdorff
Mark von Bonsdorff
Henry  J von Bonsdorff
Oscar  P E Hermunen
Alexander  G J Alén
? Ollberg
Adam Oljemark
Nicholas Vinberg
Alexandra Stjernberg
William Stjernberg
Victor
Edvin
Olivia
Joachim
Jonathan
Tico
Tinja
Jonna Pirtelä
Joni Pirtelä
Linda Pirtelä
Heidi Pirtelä
Krista Kolehmainen
Niko Kolehmainen
Viljam Behm
Emil  I Tilles
Edward  B Tilles
Christian  A Wallenius
Christa  C S Wallenius
Amanda  E Ahlgren
Daniel  A Ahlgren
Christoffer  A Ahlgren
Madelene Birkeland
Mattias  A Gustafsson
Karl  I Högström
Filip  M Högström
Albert  W M Grön
Robert  J S Grön
Charlotta  I J Elo
Nicole  M R Burstein
Daniel  M A Burstein
Didrik Viotti
Simon Viotti
Emma Viotti
Jesper  C Degerlund
Markus Degerlund
Hanna Degerlund
Emilia  A J Degerlund
Filippa Degerlund
Julia Degerlund
Kaisa  L Eklund
Jakob Eklund
Ella Eklund
Kashira Kajander
Karelin Kajander
Lucas Kajander
Sophia  I Fry
Lumi  H C Tammela
Descendants of Johannes (Hans) Holm
Info
Start
Man
Woman